MÅL 17: "GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP"

MÅL 17: