Från oberörbar till byns medelpunkt
Entreprenörer

Från oberörbar till byns medelpunkt

Ram Kali Bai, en 35-årig dalitkvinna i Madhaya Pradesh, Indien, gick ifrån vara en hunsad, nedtryckt kvinna med svaga läs- och skrivkunskaper, till att bli byns medelpunkt. Hon driver idag ett resurscenter – en plats dit byinvånare kan komma för att få stöd med myndighetskontakter, ansöka om stödpengar samt lära sig läsa och skriva.

Centret erbjuder tillgång till internet, mobiltelefoni och andra digitala hjälpmedel. Under uppbyggnaden är det en del av Hand in Hands projekt, men med tiden kommer centren att kunna drivas utan stöd genom att små avgifter tas ut för tjänsterna.

” I början var det svårt att ha kontakt med kvinnor från högre kaster, men genom projektet och stödcentret har uppfattningen om dalitkvinnor ändrats i byn” säger Ram Kali Bai, som kom i kontakt med Hand in Hand 2015.

Ram Kali Bai insåg snabbt att det viktigaste var att komma igång med studierna. Efter att ha lärt sig läsa och skriva kunde hon sen skaffa sig mer kunskap om ekonomi, redovisning och företagande. Hon har samtidigt studerat vidare och ska snart ta sin examen (motsvarande första året på gymnasiet).

Hjälper byinvånarna med bankärenden och har hand om 500 konton

Sedan januari 2020 driver hon också ett lokalkontor för den regionala landsbygdsbanken. Ram Kali Bai hjälper byinvånarna med bankärenden och har hand om 500 konton, som hon redovisar för banken. Lån och avbetalningar kan också skötas genom henne. Ram Kali Bai har stort förtroende i byn. Hon är en central person i det sociala nätverket och en förebild för unga flickor och kvinnor. Hennes drivkraft är att ge så mycket stöd hon kan till kvinnor som lever under svåra omständigheter, hon vet att det går att växa.

”Varje kvinna borde förbättra sin skriv – och läskunnighet. Det är första stegen mot oberoende”, säger Ram Kali Bai.

Tillbaka till
Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad