Framtiden är ljus för Zwalithombo beekeepers
Entreprenörer

Framtiden är ljus för Zwalithombo beekeepers

Tre mindre självhjälpsgrupper slog sig samman och bildade en stor - Zwalithombo Beekeepers. Tillsammans har de stolta entreprenörerna etablerat hela tre företag.

I byn Ngoma i Zimbabwe hittar vi ”Zwalithombo Beekeepers” – en självhjälpsgrupp bildad i december 2018 – ur det som från början var tre enskilda självhjälpsgrupper. ”Zwalithombo Beekeepers” består av 23 kvinnor och fyra män. Tretton av medlemmarna är ungdomar. 

Genom Hand in Hand och projektet ”Green Enterprises” har alla medlemmar fått utbildning i entreprenörskap och tränats specifikt i förvaltning av naturresurser. Tillsammans har de också sparat ihop ett stabilt sparkapital.

Fördjupad kunskap och diversifiering

Att belysa vikten av att diversifiera enskilda affärsverksamheter är en viktig beståndsdel i Hand in Hands entreprenörsträning. Under utbildningen besökte därför gruppen ett etablerat center för hållbar odling i syfte att skaffa sig fördjupad kunskap. Med sin utökade kompetens har ”Zwalithombo Beekeepers” nu etablerat tre företag.

De har kompletterat sin biodlingsverksamhet med en trädgårdsodling i vilken de odlar tomater, morötter och raps och tack vare de inkomster som odlingen givit har man också startat en kycklinguppfödning.

Framtiden är ljus för medlemmarna i ”Zwalithombo Beekeepers”!

Tillbaka till