Företagsutveckling i Kenya
Effekt

Företagsutveckling i Kenya

Projektet bidrog till att kvinnor har stärkt kapacitet för att fatta beslut som rör företaget. Sparandet har ökat och det gemensamma stödet inom självhjälpsgrupperna stärkts..
Ökad motståndskraft mot fattigdom och marginalisering.

Utvärderingen (Abymas, 2016) beskriver ett tvåårigt, Sidafinansierat projekt för företagsutveckling på landsbygden i Kenya ”Enterprise Development for Rural Families in Kenya” 2014-2016, ett samarbete mellan HiH International och HiH East Africa. Projektet bygger vidare på en första fas som genomfördes 2010-2013.

”Kvinnor fattar fler beslut, sparar mer och har större motståndskraft mot fattigdom och marginalisering”

Projektmål

 • Att öka inkomsten för landsbygdsfamiljer genom kapacitetsutveckling och tillgång till finansiering
 • Att stödja företagens tillväxt och generera anställningsmöjligheter
 • Att öka motståndskraften mot klimatförändringar

Resultat

 • Mer än 54% av medlemmarna skapade nya företag, i 40% av dessa kunde åtminstone en person anställas
 • Tillgång till kapital har möjliggjorts genom en företagsfond
 • 1 422 självhjälpsgrupper startades, vilket är 92% av projektmålet

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

 • Projektet bidrog till att kvinnor har stärkt kapacitet för att fatta beslut som rör företaget
 • Sparandet har ökat och det gemensamma stödet inom självhjälpsgrupperna stärkts
 • Ökad motståndskraft mot fattigdom och marginalisering

Lärdomar

 • Bättre uppföljning av hur jämställdhet och social inkludering utvecklas
 • Miljöaspekter bör inkluderas på ett mer systematiskt sätt

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar