Företagsutveckling i Kenya
Effekt

Företagsutveckling i Kenya

Utvärderingen (Abymas, 2016) beskriver ett tvåårigt, Sidafinansierat projekt för företagsutveckling på landsbygden i Kenya ”Enterprise Development for Rural Families in Kenya” 2014-2016, ett samarbete mellan HiH International och HiH East Africa. Projektet bygger vidare på en första fas som genomfördes 2010-2013.

”Kvinnor fattar fler beslut, sparar mer och har större motståndskraft mot fattigdom och marginalisering”

Projektmål

 • Att öka inkomsten för landsbygdsfamiljer genom kapacitetsutveckling och tillgång till finansiering
 • Att stödja företagens tillväxt och generera anställningsmöjligheter
 • Att öka motståndskraften mot klimatförändringar

Resultat

 • Mer än 54% av medlemmarna skapade nya företag, i 40% av dessa kunde åtminstone en person anställas
 • Tillgång till kapital har möjliggjorts genom en företagsfond
 • 1 422 självhjälpsgrupper startades, vilket är 92% av projektmålet

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

 • Projektet bidrog till att kvinnor har stärkt kapacitet för att fatta beslut som rör företaget
 • Sparandet har ökat och det gemensamma stödet inom självhjälpsgrupperna stärkts
 • Ökad motståndskraft mot fattigdom och marginalisering

Lärdomar

 • Bättre uppföljning av hur jämställdhet och social inkludering utvecklas
 • Miljöaspekter bör inkluderas på ett mer systematiskt sätt

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Vår effekt