Projektet "Entreprenörer för Zimbabwe"

I Zimbabwe lever idag människor under extrema förhållanden med svår torka och lite regn, en direkt effekt av klimatförändringar. De flesta människor livnär sig på småskaligt jordbruk och fattigdomen är utbredd. Vattenförsörjning är en av de viktigaste komponenterna för att bygga ett hållbart företagande. Som andelsägare är du med förändra livet för över tusen människor.

Martin Sellö, Michael Silfverberg och Sofie Lundström är tre entreprenörer som tagit initiativet till “Entreprenörer för Zimbabwe” till förmån för Hand in Hand. Syftet är att samla in pengar för att bekämpa fattigdom och möjliggöra Hand in Hands expansion i landet samt starta upp entreprenörskapsträning i distriktet Gwanda. 

Hand in Hands arbete kommer fokuseras på att:

  • Utbilda människor i att driva “gröna företag” som är anpassade till de klimatförändringar som idag påverkar skördar och djurhållning
  • Förbättra infrastrukturen genom att borra brunnar och anlägga gemensamma odlingar och bevattningssystem
  • Utbildning i att hushålla med naturresurser, vattenhållning, trädplantering, hållbarhet
  • Fokusera på yrkesträning inom odling och biodling
  • Utöka kapaciteten hos Hand in Hand organisationen i Zimbabwe
  • Utbilda i jämställdhet och mänskliga rättigheter
  • 30 självhjälpsgrupper kommer bildas och 300 personer tränas i entreprenörskap

Frågor och svar:

Vad är en självhjälpsgrupp? Läs mer här >>
Hur tränar ni människor i entreprenörskap? Läs mer här >>
Hur skapas jobben? Läs mer här >>
Hur ser Hand in Hands verksamhet i Zimbabwe ut idag? Läs mer >>

Fler frågor? Hör av dig till info@handinhand.nu