ISS Facility Services tar ansvar

Den största styrkan visar ändå byborna. Men hjälp av Hand in Hands insatser och våra donationer skapar de en bättre framtid för sig själva och byn. Jag har mött deras blickar, hållit deras händer och sett deras glädje och tacksamhet. Jag känner mig oändligt stolt över att vara en del av detta.

– Anja Engdahl, ansvarig extern kommunikation och branding på ISS Facility Services

ISS Facility Services (ISS) stödjer just nu sitt tredje byprojekt genom Hand in Hand och i början av året besökte några av företagets anställda Indien och invånarna bosatta i Oonamalai – byn som ISS stödjer. Det är inte första gången anställda från företaget besöker Indien. I anslutning till sitt val att stödja Hand in Hand har ISS instiftat ett resestipendium. Stipendiet är öppet att söka för alla anställda på företaget i Sverige. Varje år väljs fyra stipendiater ut och får följa med på en resa till Indien för att personligen besöka byn de stödjer och se vilken skillnad deras engagemang bidrar till.

Ansvarstagande och entreprenörskap

Hand in Hands sätt att driva verksamheten och angreppssättet för att bekämpa fattigdom stämmer bra överens med två av ISS grundläggande värderingar: ansvar och entreprenörskap.

Efter flera år av samarbete och många resor till byarna vi stöttat är vi övertygade om att våra donationer används på ett effektivt sätt. Hand in Hand India driver en imponerande verksamhet. Organiserad, strukturerad och pedagogisk. Med lokal och kulturell kännedom samt mycket medmänsklighet och kärlek förvaltar organisationen de donerade pengarna på ett fantastiskt sätt. Med tålamod, envishet och noggrann uppföljning lyfter de byarna och dess invånare.

CSR är betydelsefullt både internt och externt

Som stor arbetsgivare och betydelsefull samhällsaktör har ISS en stark vilja och ett ansvar att driva verksamheten på ett hållbart sätt. Med cirka 9000 medarbetare enbart i Sverige samt ännu flera kunder har ISS avsevärd påverkan på ett stort antal människor och miljön runtomkring dem. Med det kommer ett stort ansvar för hur företaget väljer att agera och driva sin verksamhet. Att arbeta med ansvar och hållbarhet ger dessutom tydliga effekter på attraktionskraft som arbetsgivare och på den interna stoltheten och engagemanget hos företagets medarbetare.

Läs Anja Engdahls (ISS) reseberättelse efter bybesöket 2015 >>

Vill du också engagera dig för en bättre värld? Kontakta oss idag.