Ett långsiktigt och nära samarbete

Collector Bank och Hand in Hand har sedan 2014 haft ett nära samarbete, bland annat genom ett antal Byprojekt i Indien. Samarbetet har möjliggjort att kvinnor utbildats i entreprenörskap, kunna starta små egna verksamheter och på så sätt tagit sig själva och sin familj ur fattigdom. Barnen har kunnat gå i skolan och därmed bryta trenden att ärva fattigdom. I våra samarbeten har tillgång till vatten, bättre hygien och fungerande avfallshantering varit en viktig del.

I det fortsatta samarbetet, där Collector Bank agerar Huvudpartner till Hand in Hand, förändrar och förbättrar vi situationen för ännu fler kvinnor, barn och unga. Genom entreprenörskap och hjälp till självhjälp, bygger vi hållbara samhällen och hjälper människor att ta sig ur fattigdom. Genom Hand in Hands effektiva modell kommer Collector Bank kunna följa engagemanget på nära håll och se de tydliga resultat och positiva effekter som samarbetet genererar.

Collector bank

"HAND IN HANDS GENOMSLAGSKRAFT ÄR ENLIGT MIN MENING SVÅRÖVERTRÄFFAD."

Lena Apler
Collector Bank

Partnerskapet

Partnerskapet

Partnerskapet innebär att Collector Bank, förutom att aktivt bekämpa fattigdom genom entreprenörskap, kan tydlig- och synliggöra sina värderingar. Engagemanget bidrar till förstärkt teamkänsla mellan de olika kontoren och enheterna inom organisationen.

Collector Banks donation om 500 000 kronor per år i tre år syftar till ett utvidgat Byprojekt integrerat med mikrokreditsfonder i Kenya och bidrar bland annat till:

  • Träning och stöd i entreprenörskap för ca. 500 personer och 350 startade/utvecklade företag.
  • I målgruppen ökad finansiell kunskap om sparande, bokföring och finansiering.
  • Ökad kunskap i målgruppen gällande miljö och hållbarhet.
  • Yrkesutbildning inom odling, djurhållning, sömnad mm. eller i enlighet med lokala behov.
  • Att färdigutbildade entreprenörer kan ta mindre lån.
  • Att arbetet får positiva effekter för hela familjer, då hälsa och barnens skolgång prioriteras.
Rapporter och resultat

Rapporter och resultat

Som Huvudpartner får Collector Bank löpande rapporter innehållande resultat i siffror såväl som inspirerande berättelser från Hand in Hands entreprenörer. Dessa gör att Collector Bank både kan följa resultatet av projekten och känna ett stort engagemang inom hela företaget. Collector Bank ges även tillfälle att besöka projekten.

Som Huvudpartner får Collector Bank tillsammans med Hand in Hands kommunikationschef skräddarsy en kommunikationsplan utifrån företagets behov. Detta är värdefullt för att öka intern delaktighet och ett viktigt stöd i Collectors externa kommunikation kring sitt CSR-engagemang.

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad