Tillsammans med oss utformar vi ett skräddarsytt projekt inom ramen för våra fem arbetsområden: ökade arbetstillfällen, barns utbildning, miljö, hälsovård och demokratiska rättigheter. Det kan till exempel vara ett projekt för att skapa maximalt antal företag inom ett speciellt verksamhetsområde eller geografiskt område, ett projekt för att utbilda analfabeter i en viss region eller ett skolprojekt i syfte att fånga upp barn som inte går i skolan.

Pris

från 1 000 000 kronor per år under minimum två år.

 

Som huvudpartner får ni ...

 • Ett skräddarsytt samarbete utifrån just ert företags värderingar och intressen
 • Fint diplom att hänga upp som en bekräftelse på ert engagemang
 • Regelbundna rapporter med beskrivande texter och fina bilder från ert specifika projekt
 • Möjlighet att personligen besöka ert projekt
 • Stöd och hjälp att kommunicera ert CSR-engagemang
 • Hand in Hands logotyp att använda för att kommunicera vårt samarbete
 • Digitalt kommunikationsmaterial (banner och e-postsignatur) som visar att ni stödjer Hand in Hand
 • En egen företagssida på vår hemsida där vi beskriver vårt samarbete
 • Synas med er företagslogga på vår hemsida
 • Pressrelease för att presentera vårt samarbete
 • En personlig kontakt på Hand in Hand som gärna deltar på personalevenemang för att berätta om ert projekt
Kontakta Sofie

Kontakta Sofie

Sofie Borgudd
sofie.borgudd@handinhandsweden.se | Tfn. 070-554 54 81

Fattigdom och barnarbete har samma lösning.

Fattigdom och barnarbete har samma lösning.

SKOLA FÖR ALLA BARN