Farzanas drivkraft ledde till dubblad inkomst
Entreprenörer

Farzanas drivkraft ledde till dubblad inkomst

När Farzana kom i kontakt med Hand in Hand stärktes hon i sin önskan om att förändra sitt liv. Idag motiverar hon andra att följa hennes fotspår.

Farzana, 46 år från Dhar i Indien, brukade ägna sig åt hushållsarbete och tog ibland jobb som skräddare, men inkomsterna var långt ifrån tillräckliga och hon hade mycket svårt att försörja sig själv och familjen. När Farzana anslöt sig till självhjälpsgruppen ”Mahi” och Hand in Hand genom projektet ”United”, tog livet en ny riktning.

Hand in Hands entreprenörsutbildning gav Farzana nödvändig kunskap såväl som livsviktig kraft att fortsätta kämpa. Genom regeringen skaffade hon sig därför ett certifikat, tog ett lån från Hand in Hand och investerade i en egen affärsverksamhet – ett skrädderi!

Större nätverk – fler möjligheter

Senare anslöt sig Farzana till ett större nätverk och började samtidigt motivera andra att göra detsamma. Efter en tid skapades dessutom nya jobbmöjligheter då Farzana ombads tillverka uniformer till Residental School i Dhar.

Idag tjänar Farzana dubbelt så mycket varje månad som tidigare, och hon är lycklig. Hennes framgångar har motiverat de andra i självhjälpsgruppen till egen förändring och givit dem ännu starkare vilja att göra något meningsfullt med sina liv!

Tillbaka till