Nyheter

Ett nytt handfast koncept

Nu kan vi på ett enkelt och konkret sätt visa på handlingskraften i vår arbetsmodell för hjälp till självhjälp. Tillsammans med vår samarbetspartner Gullers Group, har vi tagit fram ett nytt kommunikativt koncept: "händerna".

Hand in Hand arbetar utifrån övertygelsen att vi tror på individens egna handlingskraft att hjälpa sig själv och sin familj ut ur fattigdom. Därför bygger vår arbetsmodell på hjälp till självhjälp, där vi utbildar framförallt kvinnor i entreprenörskap och sedan, ibland med hjälp av mikrolån, hjälper dem att starta egna företag. Med ökade inkomster får familjer råd med mat på bordet, sjukvård och betala för barnens skolgång. Konceptet ”händerna” beskriver vår modell i korthet på några få sekunder och blir samtidigt ett visuellt signum för oss som stämmer väl överens med både vårt namn och symbol.

Konceptet bygger på att förklara vår arbetsmodell enkelt och konkret utifrån våra entreprenörers perspektiv. Händerna, som alltid har funnits i såväl vårt namn som i vår symbol, förstärker vår övertygelse i och med att vi ser i vår verksamhet att det är just händerna som skapar förändring. Händerna symboliserar mänsklighet, värme, samarbete och gemenskap. Genom flera olika handtecken gör vi människor uttryck som är positiva, som uppmuntrar och uttrycker glädje. Det är saker som på Hand in Hand står för och som präglar vår verksamhet.

Och genom våra utsträckta händer utbildar och uppmuntrar vi entreprenörer att hjälpa sig själva. Vi tror därmed på individens egen förmåga istället för tillfälligt stöd. I sin tur kan entreprenörer genom deras egen handlingskraft utveckla deras affärsidéer, där det är just händerna som arbetet utgår ifrån, som exempelvis skrädderier och odlingar.

Genom att stärka ut fler händer till framtida entreprenörer kan vi hjälpa flera att hjälpa sig själva ut ur fattigdom. Sträck ut en hjälpande hand du också – ge oss en ”high-five” – och investera i en framtida entreprenör.

Tillbaka till