Vi söker en givare som vill vara med och bekämpa barnarbete!
Nyheter

Vi söker en givare som vill vara med och bekämpa barnarbete!

Vi söker en givare till ett av våra skolprojekt i Indien. Som givare bidrar ni till att barn kan tas ur arbete och istället få rätten till att gå i skolan. Genom att stöda Hand in Hands skolprojekt kan ni ge 150 utsatta barn i Indien en bättre start i livet och en ljusare framtid!

Var går stödet?

Skolprojektet som vi söker en givare till är till en skola som ligger i distriktet Thiruvallur i delstaten Tamil Nadu, ca 110 km norr om Chennai. Skolan har en kapacitet för 50 barn. Projektet är 3-årigt och bidrar till att mer än 150 barn fått en ny chans i livet.

Var 6:e månad kommer en rapport att skickas som berättar om utvecklingen och resultaten. Dessutom kan ni besöka skolan för att med egna ögon se vad ni bidrar till. Projektet pågår under 3 år och kostar ca 400 000 kr/ år. 

Allt barnarbete måste utrotas

De finns många skäl till att barn arbetar och inte går i skolan. Ett är att föräldrarna inte förstår betydelsen av utbildning, de har själva inte gått i skolan och kan inte föreställa sig en tillvaro som är annorlunda än deras egen. Många barn tvingas börja arbeta vid tidig ålder och arbetar mycket på tunga och ibland rent hälsofarliga arbetsplatser. När föräldrar och släktingar insett att barnens plats är i skolan är det inte alltid som de kan återvända till vanliga skolan direkt, barnen har kommit efter sin åldersklass och behöver stöd för att läsa i kapp.

Hand in Hands internatskolor har inte bara fokus på den teoretiska skolutbildningen. Vi arbetar också med psykologiska, intellektuella och fysiska aktiviteter med målet att skapa harmoniska, empatiska, trygga och glada barn.

Lärarna och annan personal arbetar och umgås med barnen hela dygnet för att skapa denna trygghet och gemenskap. Speciell omsorg läggs ned på att barnen ska få riklig och näringsriktigt mat så att undernäring och bristsjukdomar kan åtgärdas.

Det viktigaste arbetet sker utanför skolan

Det kanske viktigaste arbetet med att driva skolan ligger utanför själva skolarbetet. Fältarbetarna (mobilizers) som arbetar i byarna och som har som uppgift att identifiera barn som arbetar och far illa. Deras uppgift är motivera barnen, frigöra dem från arbetsplatserna, bearbeta föräldrar och släktingar och sedan se till att de barn som behöver det mest kan komma till internatskolan. Varje barns individuella status och behov specificeras så att undervisning och social omvårdnad blir optimalt för varje enskilt barn. Dessa ”mobilizers” har ständig kontakt och relation med ”sina” barn i skolan och deltar i skolans bedömning när barnet är fysiskt och mentalt återställt och kan återvända till sin by och börja i rätt åldersklass i den vanliga skolan.

Hur fungerar skolprojekten?

Hand in Hand, som nu har mer än 2.000 anställda i Indien, arbetar enligt ett speciellt fempunktsprogram för att bekämpa fattigdom och barnarbete och därmed förbättra människors livsvillkor.

De fem områden som koordineras är:
1. Utbilda kvinnor, starta företag (ibland med hjälp av mikrolån)
2. Skolprojekt, alla barn i skolan. Barnarbete ska utrotas.
3. Hälso- och veterinärundersökningar/program
4. Miljöfrågor, vatten och biogas
5. Upprättande av ”Citizen Center” med internetuppkoppling

CLEP, Child Labour Elimination Programme
Inom skolprojekten arbetar Hand in Hand efter ett speciellt program, CLEP, som syftar till att alla barn som arbetar, och därför inte går i skolan, ska identifieras och sedan införlivas i skolan. Arbetet inom CLEP sker i samarbete med det statliga utbildningsprogrammet Sarva Siksha Abhyian (Universal Education Programme).

Hand in Hands CLEP-program har hittills resulterat i att många byar nu har förklarats barnarbetsfria. Hand in Hand driver 12 st internatskolor i Tamil Nadu för barn 9-14 år. Skolprojektet delfinansierar tillsammans med det Indiska utbildningsdepartementet. 

Vill ni veta mer?

KONTAKTA SOFIE
Sofie Borgudd
sofie.borgudd@handinhand.nu 
Tfn. 070-554 54 81

Tillbaka till