Entreprenörskap och alfabetisering i Indien och Kenya
Specialprojekt

Entreprenörskap och alfabetisering i Indien och Kenya

Tillsammans med Läkarmissionen bedriver vi två olika projekt, ett i Indien och ett i Kenya, i syfte att ge utsatta människor den kunskap och träning de behöver för att kunna förändra sina liv till det bättre.

Projekten bygger på en kombination av vår långa erfarenhet inom entreprenörskap och jobbskapande aktiviteter ihop med Läkarmissionens kunskap om alfabetisering. Många av människorna i de utvalda projektområdena kan varken räkna, läsa eller skriva, och utan den kunskapen är det svårt att kunna driva ett företag. Vi börjar med att mobilisera projektmedlemmarna i självhjälpsgrupper för att därefter låta dem genomgå alfabetiseringskursen, vilket följs av vår entreprenörskapsutbildning och dess fyra steg.

Målet med projekten är att medlemmarna i självhjälpsgrupperna, genom utbildning och stöd, ska kunna starta egna företag och på så sätt förbättra situationen för sig själva och sina familjer.

INDIEN

I Indien har vi samarbetat med Läkarmissionen sedan 2008. Det nuvarande projektet genomförs i delstaterna Tamil Nadu och Madhya Pradesh. Målgruppen är 20 000 kvinnor som organiseras i självhjälpsgrupper för att i ett första steg får lära sig att räkna, skriva och räkna, för att därefter få den utbildning och träning de behöver för att kunna starta egna företag. Målet med projektet är att 10 000 småföretag ska startas eller vidareutvecklas till följd av utbildningen. De företagen beräknas i sin tur generera omkring 20 000 arbetstillfällen, vilket innebär förbättrade levnadsvillkor för lika många familjer.

En annan viktig del som utvecklats i ett tidigare projekt tillsammans med Läkarmissionen är etablerandet av så kallade hubbar. Hubbarna är centrala enheter som fungerar som tränings- och produktionscenters där småföretagare inom samma bransch går ihop för att, tillsammans, kunna matcha efterfrågan och de krav som marknaden ställer. I nuläget finns det fyra olika hubbar som fokuserar på mejeriprodukter, sömnad, broderi respektive hantverk.

KENYA

Samarbetet med Läkarmissionen i Kenya inleddes 2013 och fokuserar – precis som i Indien – på att förbättra människors försörjningsmöjligheter genom att skapa hållbara företag och arbetstillfällen. Projekten äger rum i två kenyanska samhällen och målgruppen består av 11 000 män och kvinnor som delats in i självhjälpsgrupper. Sammanlagt beräknas utbildningen bidra till skapandet av 7700 små företag och 10 000 jobb.

Projekten i både Indien och Kenya finansieras till 80 % av Läkarmissionen och 20 % av Hand in Hand.

Tillbaka till Projektarkiv