En panda är född
Uncategorized

En panda är född

Partnerskap kan se ut på tusen olika vis. De kan vara på lokal eller global nivå, eller som här, en kombination av flera internationella organisationer och lokalt entreprenörskap.

När samarbete och partnerskap fungerar kan under inträffa. Företaget Panda kunde se dagens ljus tack vare ett gränsöverskridande samarbete mellan EU, FN:s utvecklingsorgan UNDP och det kommersiella företaget Tatweer Research, som driver skiftet från olje- till kunskapsekonomi i Libyen.

Tre unga kvinnor fick ett stipendium som var ämnat att stärka kvinnliga entreprenörer i konfliktområden. I Libyen är det inte särskilt enkelt att starta ett företag, särskilt inte om man är ung – och kvinna.

”Vi lockades av idén att starta ett litet företag som skulle kunna skapa arbetstillfällen i den här svåra, utsatta miljön”, berättar Aziza Al- Hassi som tillsammans med två vänner startade företaget där affärsidén är att skapa en bro mellan lärare och föräldrar för att de ska kunna följa upp sina barns utbildning. Panda har nu efter två år redan registrerat 10 000 elever och föräldrar i 30 skolor. 

Teamet bakom Panda fick initialt lägga stor kraft på en kampanj för att förklara modern teknologis roll i kommunikationen mellan skolor och föräldrar. Över 100 seminarier och utbildningstillfällen genomfördes. 

När Coronapandemin drabbade Libyen stängdes skolor och rektorer sökte nya vägar för att förmedla undervisning. 

”Vi kompletterade snabbt vårt utbud så att plattformen även kunde användas som hjälpmedel i undervisningen” säger Aziza. Företaget hoppas sätta standarden för utbildningsteknologi i Libyen. Ett ambitiöst mål av tre driftiga unga kvinnor som fick rätt förutsättningar att växa genom ett unikt samarbete.  

Tillbaka till