Women’s Health Movement - kvinnlig hälsorörelse i Indien
Specialprojekt

Women’s Health Movement - kvinnlig hälsorörelse i Indien

I Indien är kvinnors hälsosituation ett stort problem - var tionde minut dör en kvinna till följd av förlossningskomplikationer, spädbarnsdödligheten är hög och många kvinnor är undernärda och/eller lider av järnbrist.

Den utbredda fattigdomen som råder i Indien har stor påverkan på människors hälsa och begränsar tillgången till den mest basala sjukvård. Många människor lider av bristfällig sanitet och har dålig kunskap om till exempel näring och hygien. Dessutom når den befintliga sjukvården ofta inte ut till människor som är bosatta på landsbygden (det vill säga 70 % av den indiska befolkningen). Det bidrar till att människor blir sjuka och inte får den vård de behöver. Allra värst drabbas kvinnor och flickor.

Med utgångspunkt från den svåra situationen som råder för kvinnor och flickor i Indien lanserade Hand in Hand projektet ”Women’s Health Movement, India” förra året. Det 3-åriga pilotprojektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet, och delar av projektet kommer att utföras i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonerklubben som har lång erfarenhet av att jobba med kvinnors hälsa.

Målsättningen med projektet är att förbättra hälsosituationen för 25 000 kvinnor i sammanlagt 50 fattiga distrikt på landsbygden i den indiska delstaten Madhya Pradesh. Att aktivt arbeta med att öka både mäns och kvinnors kunskap om kvinnors hälsa stärker dessutom indiska kvinnors roll i familjen såväl som i samhället – det innebär nya möjligheter för att kunna förbättra den fattigdomssituation som många av dem lever i.

Tillbaka till Projektarkiv