Miljö som Business - en grön väg ut ur fattigdom
Specialprojekt

Miljö som Business - en grön väg ut ur fattigdom

I samarbete med Håll Sverige Rent genomför vi ett projekt i Kenya under 2018-2020 i syfte att förbättra levnadsvillkoren för människor som är bosatta i stadsnära slumområden i Kasarani, utanför Nairobi. En kombination av miljö- och klimatarbete samt utbildning i entreprenörskap ska ge invånarna i dessa områden möjlighet att hjälpa sig själva till bättre försörjning via "gröna företag" och kunskap i hur de förbättrar sin närmiljö. Projektet är finansierat av Postkodlotteriet.

Projektet “Miljö som business” drivs under 2018-2020 av Hand in Hand och Håll Sverige Rent. Hand in Hand har specialistkompetens inom entreprenörskap och Håll Sverige Rent är en expertorganisation inom avfallshantering.

Samarbetet går ut på att Hand in Hand implementerar projektet och tränar i entreprenörskap och Håll Sverige Rent utbildar Hand in Hands fältpersonal i återvinning, sophantering och renhållning. Tillsammans tar vi fram ramarna för miljöcertifiering av de småskaliga företagen med utgångspunkt i fattigdomsbekämpning och hjälp till självhjälp.

Genom att arbeta med avfallshantering, förbättrad miljöhantering och entreprenörskap fokuserar projektet på FN’s hållbara utvecklingsmål 11  – Hållbara städer och samhällen vilket i sin tur leder till utvecklingsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen. Projektet kommer att äga rum i Kasarani med omnejd, utanför Nairobi – områden med stora behov av miljöinsatser, både vad gäller avfallshantering, klimatinsatser inom det småskaliga jordbruket och ökad miljömedvetenhet och praxis bland invånarna.

Projektet har två huvudmål:

  1. Bidra till en renare och hållbarare miljö i Kasarani med omnejd (Kenya, Nairobi) genom att skapa 3 300 miljövänliga företag (miljöcertifierade företag och företag som har miljö som affärsmodell) och förbättra befolkningens hantering av miljön. 
  2. Öka medvetenheten hos befolkningen i Kasarani om deras rättigheter och hos myndigheter om deras ansvar, samt skapa en modell för hållbar avfallshantering.

Totalt 16.000 individer kommer att omfattas av projektaktiviteterna, fördelat på 80% kvinnor och 20% män. Ungefär hälften av den totala målgruppen är mellan 18–35 år. Av den totala målgruppen kommer 4.800 att vara bosatta på landsbygden och 11.200 i slumområden.

Projektet innehåller många innovativa komponenter, varav de främsta är:

  • Miljöcertifiering av företag som på olika sätt arbetar mot en hållbarare miljö;
  • En tävling där miljövänliga entreprenörer får besöka Sverige för att stärka entreprenörernas miljövänliga företagande och ge dem utbildning och coaching från företag, organisationer och myndigheter;
  • Påverkar och engagera lokala och nationella myndigheter och arbete att vara utveckla avfallshanteringsstationer där småskaliga entreprenörer i samarbete med lokala myndigheter driver återvinnings- och renhållningsarbetet;
  • Adresserar plastpåse förbudet som en möjlighet med våra samarbetspartners att ta fram och erbjuda lokal produktion/återbruk av hållbara alternativ för att ta del av en helt ny marknad.

Projektet bidrar genom att ekonomisk och miljömässig hållbarhet inte bara till mål 11 och 13, utan i ett längre perspektiv även till mål 10 – minskad ojämlikhet och till mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen. Genom utvecklandet av en miljöcertifiering och en modell för hållbar avfallshantering kommer projektet kunna reproduceras i andra områden, där behoven finns.

På den här sidan kan ni löpande följa utvecklingen av projektet och läsa entreprenörernas egna berättelser från fältet.

För mer information, frågor eller kommentarer kontakta gärna oss på info@handinhandsweden.se

 

 

Tillbaka till Specialprojekt