EN FÄLTBERÄTTELSE FRÅN INDIEN
Entreprenörer

EN FÄLTBERÄTTELSE FRÅN INDIEN

Målet med våra bykommittéer är att medlemmarna själva ska kunna fortsätta driva och säkerställa Hand in Hands insatser när vi slutfört vårt arbete i respektive by. Nina berättar om sitt senaste fältbesök till Indien då hon fick ta del av arbetet med kommittéerna.

“Det är fantastiskt att få åka ut på besök till våra projekt i världen och se den positiva förändring som våra partnerorganisationer bidrar till i fält. I oktober besökte jag våra kollegor på Hand in Hand India för att ta del av hur de arbetar med rekrytering av människor i olika typer av bykommittéer. Syftet med kommittéerna är att driva utvecklingen i sin lokala omgivning framåt när Hand in Hand slutfört sitt arbete i området. Det är en viktig del i vår arbetsmodell som säkrar fortsatt positiv utveckling i våra insatser. Kommittéerna har olika fokus beroende på det lokala behovet men hjälper till med till exempel bybornas demokratiska rättigheter, att säkerhetsställa en bra skolmiljö för barnen, miljö och hälsa. Kommittéerna består av bland annat volontärer från våra självhjälpsgrupper (SHGs) och får utbildning av Hand in Hands fältpersonal under projektperioden.

Jag fick träffa en rad olika kommittéer under mitt fältbesök, vissa var en del av pågående projekt medan andra hade mobiliserats för ett antal år sedan (som en del av nu avslutade projekt). De senare arbetade nu helt självständigt vidare med frågorna som Hand in Hands personal utbildat dem inom.

Det blev tydligt under mitt fältbesök att hållbarheten och det fortsatta drivet i kommittéerna var beroende av en rad olika faktorer. En bykommitté jag träffade hade fortsatt sitt arbete mycket tack vare den lokala byledarens aktiva engagemang i byns utveckling efter det att Hand in Hands projekt hade avslutats i december 2014. Framgången i en annan kommitté berodde främst på närvaron av två eldsjälar vars inställning smittade av sig på övriga kommittémedlemmar. Men, framförallt blev det tydligt att kommittéernas hållbarhet berodde på kraften av den sociala gemenskapen. Det slog mig att, när människor samlas i en bykommitté eller självhjälpsgrupp, händer något speciellt. Kraften den sociala gemenskapen bidrar till medför att kommittéerna – tillsammans – vågar ta kontakt med relevanta myndigheter för att få igenom viktiga frågor. Det kan till exempel röra sig om att få tillgång till sociala skyddsnät eller att påverka den lokala byledaren i frågor som rör kvinnors säkerhet och de lokala skolornas kvalité.

Även kvinnorna i Hand in Hands självhjälpsgrupper blir stärkta i att driva lokala utvecklingsfrågor framåt. I många fall samarbetar självhjälpsgrupper med bykommittéer för att utgöra en starkare röst gentemot myndigheter och därmed öka möjligheterna att driva igenom förändring. Jag hade förmånen att få träffa en samling stolta SHG-kvinnor som tydligt visade på skillnaden som Hand in Hands mobilisering och entreprenörskapsträning bidrar till. Kvinnorna berättade hur de som grupp hade kunnat ta sig an problem rörande till exempel vattentillgången i byn genom att gå i samlad trupp till byledaren och kräva en förändring. Något de aldrig hade vågat genomföra som ensam kvinna. Medlemmarna i SHG förklarade också att de, tack vare den ökade inkomsten som deras företag numera bidrar till, har ett starkare självförtroende i sociala sammanhang.

Det jag fick se under mina dagar i Tamil Nadu är verkligen nyckeln till gräsrotsbaserad och hållbar förändring, och jag och mina kollegor på Hand in Hand Sweden är mycket stolta över att, med hjälp av våra donatorer, kunna bidra till denna oslagbara kraft som social gemenskap för med sig!”

Text: Nina Sidenö – Programhandläggare, Hand in Hand Sweden

Tillbaka till Entreprenörer