EFTER TVÅ ÅR VAR ALLT FÖRÄNDRAT
Uncategorized

EFTER TVÅ ÅR VAR ALLT FÖRÄNDRAT

Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom Hand in Hands modell och de små företag kvinnorna startar efter sin utbildning. Men jag förstod nog inte riktigt vad vårt gemensamma byprojekt betydde för byns invånare förrän jag och familjen besökte " vår by".

Mötet med byns cirka 1 000 invånare är en av de största upplevelserna i mitt liv. Hela byn samlades vid torget och vi gick igenom vad det tvååriga projektet skulle innebära. Alla kvinnor som ville skulle få lära sig företagande och få tillgång till mikrokrediter. Barnen skulle få gå i skolan i stället för att arbeta. Och vi skulle satsa på miljö, hälsa- och it-kunskap. Kvinnorna utstrålade en sådan kraft. Och det var ingen tvekan om att de skulle ta vara på denna möjlighet. Det gjorde mig otroligt glad. Under de två åren startade över 100 kvinnor företag som försörjer deras familj och höjer standarden i hela byn. Redan efter sex månader gick alla barnen i byn i skolan till skillnad mot tidigare, då många av dem arbetade. Jag ser detta som den bästa investering vi gjort”.

Eva Redhe Ridderstad är styrelseordförande i Spago Nanomedical AB och Ftrack AB, styrelseledamot i Pled Pharma AB, Probi AB, Starbreeze AB, Första AP-fonden, Axel Christiernsson International AB, Temaplan Asset Management AB, adjungerad styrelseledamot i Solvatten AB samt senior advisor till Yggdrasil AB.

Tillbaka till