Kampanjen om Sveriges mest okända hållbarhetsmål

Står hållbarhetsfrågan högt på agendan i ditt företag? Då vet du redan att vi måste arbeta tillsammans för att göra världen till en bättre plats. Men!

✅  Vet du att ett engagerat näringsliv som tar långsiktigt ansvar är avgörande för att skapa jobb, stärka marknader och bygga hållbara samhällen?

✅  Vet du att morgondagens lösningar handlar om att bygga partnerskap som involverar såväl stater som det civila samhället och näringslivet?

✅  Och vet du att Agenda 2030:s mål 17 (genomförande och globalt partnerskap) handlar om just detta?

Svarar du ja på dessa frågor lyfter vi på hatten och säger “Det var som 17!” – du tillhör nämligen den ynka 1 procent av Sveriges befolkning som känner till mål 17. Blev svaret nej? Misströsta inte – på den här sidan kan du både inspireras och lära dig mer!

Se det livesända webinaret i efterhand

Partnerskap lyfter hållbarhetsarbetet!

Partnerskap lyfter hållbarhetsarbetet!

En sak är klar: vi måste arbeta tillsammans för att göra världen till en bättre plats. Morgondagens lösningar handlar därför alltmer om att bygga partnerskap som involverar såväl stater som det civila samhället och näringslivet. Ett engagerat näringsliv som tar långsiktigt ansvar är avgörande för att skapa jobb, stärka marknader och bygga hållbara samhällen.

Idag står hållbarhetsfrågan högt på agendan i de flesta företag. För att få maximal effekt i de satsningar man gör är ofta någon typ av samarbete lösningen – kunskap och erfarenheter från samhällets olika sektorer kan då tillsammans åstadkomma storverk. Ett bredare engagemang ger synergieffekter och visar ledarskap för hållbar utveckling i praktisk handling.

Utöver den positiva effekt som ett socialt ansvarstagande har gentemot kunder och medarbetare, visar också undersökningar att hållbara företag ofta är mer lönsamma. Helt enkelt för att människor alltmer gör sina val, både av varor, tjänster och arbetsgivare utefter hållbarhet och värderingar.

17 dagar på LinkedIn

17 dagar på LinkedIn

Under 17 dagar, den 1-17 september kan du följa kampanjen där vi delar olika infallsvinklar, goda exempel och kunskap om hur innovativa samarbeten kan skapa en bättre värld.

Följ oss på Linkedin >>