Den goda kraften
Uncategorized

Den goda kraften

”Hur skulle världen se ut om alla företag satte sig i förarsätet för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling? Vi vill vara ett gott exempel som inspirerar fler att göra mer – vi kallar den här rörelsen The good force". I samband med kampanjen "Det var som 17!" ställde vi några frågor till Emmy Tollin, partneransvarig och hållbarhetsutvecklare på GodEl, ett elhandelsbolag som ägs av den ideella Stiftelsen GoodCause.

Berätta lite kort vad GoodCause är och varför ni finns?

Vi och GoodCause grundades för 15 år sedan med tydlig vision att driva företag som gör världen bättre, bland annat genom att ge vinsten till välgörenhet. Stiftelsen GoodCause drivs helt ideellt och är en konstruktion för att se till att vinstpengarna alltid fördelas till välgörenhet utifrån principen ”en kund en röst” till våra olika partnerorganisationer. Tillsammans med systerbolagen GodDryck och GodFond har vi hittills genererat 72 miljoner kr till olika organisationer och vi är oerhört stolta att Hand in Hand är en av dem. Jag hade själv förmånen att besöka byn Chettipatti i distriktet Tamil Nadu i södra Indien 2014 där jag fick möta kvinnor från samhällets absolut fattigaste skikt som genom Hand in Hands arbete lärt sig läsa, skriva och räkna och dessutom startat skrädderi med ett 50-tal anställda. Snacka om att ge GoodCause vision och mål 17 kött och blod – idén om företagande som bidrar till en bättre värld fungerar!

Vi på GodEl vill ligga i framkant när det kommer till hållbarhetsfrågor och vi märker att fler och fler vill ta action i en positiv riktning. Vi tror att det är viktigt att börja med kärnan, den egna produkten, som i vårt fall är elen vi säljer.  Där har vi gjort det mest hållbara valet till ”standard” för alla våra kunder, företag som privatpersoner. Vi erbjuder alltid 100% förnybar el märkt Bra Miljöval och sedan 2019 är alla GodEls elavtal dessutom klimatpositiva. Klimatpositiviteten innebär att vi mäter alla utsläpp i hela värdekedjan, minskar dem i linje med 1,5°C-målet och binder mer än vad hela värdekedjan avger med klimatinvesteringar i form av regnskogsbevarande projekt och skogsjordbruk i Indonesien och Bolivia. Här berättar vi mer om hur GodEl mäter, minskar och binder växthusgaser >>

Vad betyder Mål 17 för er verksamhet?

På ett sätt kan en säga att mål 17 – ”partnership for the goals” – är kärnan i allt vi GoodCause-bolag gör. Vi på GodEl och våra systerbolag GodDryck och GodFond driver företag med förtecknet att verksamhetens vinst går till välgörenhet och på så vis mobiliserar vi finansiella resurser till utvecklingsländer. Vi är inte experter på utvecklingsarbete, men vi är riktigt bra på att leverera en fantastisk kundupplevelse till våra kunder vilket gör att bolagen växer och gör vinst. På så vis gör vi det vi är bäst på och låter Hand in Hand och de andra organisationerna fokusera på det de är bäst på. Vi vill vara ett gott exempel som inspirerar fler att göra mer – vi kallar den här rörelsen The good force. För hur skulle världen se ut om alla företag satte sig i förarsätet för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling? Företag har en enorm kraft och arbetar effektivt och gränsöverskridande när de bestämt sig för att uppnå ett mål. Jag är säker på att vi med företagens hjälp kan utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen. Men vi måste bestämma oss för att det är den vägen som är den rätta. 

Jag upplever att många hållbarhetschefer i ”vanliga företag” ibland kämpar mot uppfattningen att företag behöver välja mellan hållbarhet eller business. Dessutom anser en del att produkter och tjänster alltid blir dyrare om de ska vara hållbara och skapa nytta för människa och planet. Hos oss på GodEl är det tvärtom. Alla våra elavtal ligger i den absolut billigaste prisklassen trots vårt starka fokus på hållbarhet. Det förvånar många inköpare som ska upphandla el och tar in offerter från oss och våra konkurrenter inom elbranschen att vi slår dem på fingrarna även när det kommer till pris. Och vi älskar att leverera över förväntningarna hos våra kunder.

Jag tycker att mål 17, partnership for the goals, sätter strålkastaren på att hållbarhet och lönsamhet hänger ihop. Att bidra till de globala målen, och samtidigt aktivt kommunicera det ni bidrar till, till era prioriterade målgrupper, driver intern stolthet, varumärkesvärde och i det långa loppet är de företag som tar plats på det här området också de företag som växer och tar marknadsandelar. Att bidra på riktigt i hållbarhetsarbetet och kommunicera mål och visioner på det här området är en utmaning som alla företag, stora som små, behöver anta för att vara efterfrågade och finnas kvar i framtiden.  

Målet är ju det minst kända av alla hållbarhetsmål – vad är dina bästa tips för att ändra på det?

Faktum är att mål 17 – ”partnership for the goals” – är en av mina personliga favoriter bland FN:s hållbarhetsmål. Varför? Jo, just för att målet i sig är ett slags verktyg för att 16 andra hållbarhetsmålen ska kunna uppnås. Mål 17 lyfter fram att nästan allt på jorden är sammanflätat i komplexa system idag och allt vi gör har en påverkan. Vi är mer beroende och sammankopplade med varandra än vi kanske ser i vardagsstressen. Men faktumet att en handling på andra sidan jorden kan påverka alla människor i hela världen har blivit extra tydligt i spåren av Coronapandemin. Och ju mer världens människor, informationsflöden och ekonomiska system flätas samman, ju tydligare blir det att företag har allt att vinna på att samarbeta kring alla FN:s hållbarhetsmål och ingå i partnerskap för att vara en del av lösningen på de utmaningar världen gemensamt står inför. 

Men hur ska fler få koll på mål 17? Här har vi i den rika delen av världen ett stort ansvar att sprida ordet, öppna upp för samarbete och vara handlingskraftiga. Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop och kunskapsspridning om företags partnerskap kan fungera som nyckelbudskap i företagens kommunikation. Om vi som jobbar med detta redan ger frågan ett större utrymme och ser den som en långsiktig strategi för att bibehålla och stärka konkurrenskraften så blir det ringar på vattnet. 

Utöver det som företagen redan gör, så ser jag också att politiken måste vara med och stötta i den här riktningen genom att sätta upp ramar som är tydliga, rättvisa och enkla för näringslivet att agera inom. 

Vad kan vara ett första steg för att komma igång med sitt arbete för mål 17?

Olika företag är olika mogna i sin syn på kopplingen mellan affär och hållbarhetsarbete, vilket gör frågan ”hur kommer man igång?” extra intressant, men också svår att svara på. Startpunkten för företag som inte kommit igång kan vara något så enkelt som att fatta beslut om att årligen göra en investering i exempelvis Hand in Hand genom ett gemensamt projekt i Indien, Kenya, Afghanistan eller Zimbabwe. När projektet är igång finns det massor av relevanta och positiva budskap att dela, både internt och externt. Det finns dessutom möjlighet att stärka engagemanget i era målgrupper genom att låta Hand in hand dela berättelser från och på så vis tydligt visa att ni är en aktör som arbetar aktivt med att bidra till FN:s hållbarhetsmål. 

Mer långsiktigt tänker jag att det är av stor vikt att ringa in syftet med ert hållbarhetsarbete – vad vill ni egentligen uppnå? Handlar det om att skapa internt engagemang och stärka ert arbetsgivarvarumärke? Handlar det om att stärka lojaliteten till befintliga kunder eller vill ni positionera er tydligare på en befintlig eller ny marknad, eller något helt annat? Om ni redan arbetar med något eller några av de andra 16 Agenda 2030-målen så är mål 17 framförallt ett sätt att växla upp arbetet genom att involvera flera parter som samarbetar mot målet. 

Vad är ditt budskap till Sveriges hållbarhetschefer?

Jag tror att det är ett misstag att se arbetet med de globala målen som en intern fråga som bara berör hållbarhetsavdelningen eller som en ”marknadsföringskampanj” som är frikopplad från strategin. Ett råd jag vill ge är att göra fotarbetet i er organisation för att identifiera de starkaste drivkrafterna och ”sponsorerna” för att ta action och driva på ert arbete. När det går trögt – dela med er av era utmaningar till andra hållbarhetschefer och utforska hur andra gjort för att få ihop hållbarhetsagendan med er business. Och om du vill bolla tankarna med någon från GoodCause är du alltid välkommen att dra iväg en rad till mig, kanske kan det vara början på att ni joinar The good force?

Tillbaka till
Peppande frukostwebinar

Peppande frukostwebinar

Ett samtal om framtid, hållbarhet och partnerskap mellan ett inspirerande gäng från olika samhällssektorer som alla insett värdet i innovativa samarbeten. 17/9 kl. 8-9.

Anmäl dig här >>