DÄRFÖR ARBETAR VI FRAMFÖRALLT MED KVINNOR
Nyheter

DÄRFÖR ARBETAR VI FRAMFÖRALLT MED KVINNOR

Trots att hälften av världens befolkning är kvinnor utgör de svindlande 70 % av världens fattiga. Vi lever i en värld där kvinnor som lever i fattigdom möter ojämlikhet och diskriminering genom hela livet, från dålig utbildning och hälsa till låga löner och hög arbetslöshet. För att kunna utrota världsfattigdomen måste kvinnors ställning världen över förbättras!

Kvinnor är av central betydelse i utvecklingsarbetet då de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. De investerar i stor utsträckning sin inkomst på barnens och familjens välbefinnande vilket i sin tur leder till bättre och mer stabila samhällen. Studier gjorda av Världsbanken visar att kvinnor generellt återinvesterar 90 % av sina inkomster på mat, utbildning och sjukvård för sin familj, medan motsvarande siffra för män är betydligt lägre (30-40 %).

Hand in Hand hjälper kvinnor få en mer jämlik roll i både familjen och samhället

På grund av ovannämnda faktorer fokuserar vårt arbete på att stärka framförallt kvinnor – både socialt och ekonomiskt. I våra självhjälpsgrupper bildas en stark social gemenskap bland medlemmarna, vilket stärker kvinnornas självförtroende. Genom att bistå kvinnorna med utbildning i entreprenörskap och alfabetisering, yrkesträning samt tillgång till säkra mikrolån får kvinnorna dessutom kunskapen och förmågan att – med egen kraft – förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer. Många av kvinnorna vi arbetar med berättar hur det även bidrar till att de får en starkare och mer jämlik roll både i familjen och i samhället.

Att utbilda och stärka kvinnor är nyckeln för att kunna utrota fattigdomen! När kvinnor får en inkomst har det positiv inverkan på såväl individ- och familjenivå som på hela samhället.

Tillbaka till