Mammaekvationen - Damaris berättelse
Specialprojekt

Mammaekvationen - Damaris berättelse

I samarbete med Clowner utan Gränser har Hand in Hand genomfört projektet Mammaekvationen i Kenya, med finansiering från Svenska PostkodLotteriet. Projektets syfte har varit att genom förbättrade försörjningsmöjligheter skapa ett bättre liv för 7.500 unga mödrar och deras barn i Kenya.

 26-åriga Damaris är en av mammorna som har tränats av Hand in Hand i entreprenörskap genom Mammaekvationen. I området där hon bor är många av kvinnorna ensamstående småbarnsmammor utan möjlighet att försörja sig eftersom de måste vara hemma med sina barn istället för att arbeta. I den här problematiska situationen såg dock Damaris både en affärsmöjlighet och ett sätt att hjälpa sina medsystrar.

Genom att ta ett mindre lån från sin självhjälpsgrupps gemensamma sparande startade hon byns första dagis. Dagisgruppen växte snabbt och i dagsläget består den av hela 50 barn vars mammor betalar en mindre avgift för att lämna sina barn hos Damaris. Framgången har bidragit till att Damaris månadsinkomst har ökat och numera har hon dessutom råd att ha två anställda som hjälper henne med barnen.

Tillbaka till Projektarkiv