CYKELN GÖR SARASWATHIS SKOLVÄG SÄKRARE
Nyheter

CYKELN GÖR SARASWATHIS SKOLVÄG SÄKRARE

Idag äventyras flickors säkerhet i byarna på den indiska landsbygden och både flickor och kvinnor är förbjudna att gå ut efter att det blivit mörkt. På grund av bristande säkerhet tvingas flickor avsluta sin skolgång, något som 13-åriga Saraswathi från byn Arasanimangalam vittnar om.

Många av byarna på den indiska landsbygden ligger oftast svårtillgängliga och utan några alternativ till transportmedel vilket medförde att Saraswathi och sex andra flickor var tvungna att promenera till skolan. De utsatte sig därmed för en risk varje dag, och riskerade att avsluta sin skolgång i förtid på grund av det.

I samband med att Hand in Hand påbörjade ett byprogram i Arasanimangalam förändrades situationen till det bättre. Som en del i projektet köptes cyklar in till flickorna.

Varken Saraswathi eller de andra flickorna vill tänka tillbaka på hur det hade varit om de inte hade fått cyklarna
– Hade vi inte fått cyklarna hade vi nog alla tre hoppat av skolan och varit tvungna att börja jobba, förklarar Sarawathi

Initiativet har inte bara ökat barnens närvaro utan det har även motiverat eleverna till att delta i andra aktiviteter då de nu kan transportera sig snabbare.

Tillbaka till