Bettys gröna företag bär frukt
Entreprenörer

Bettys gröna företag bär frukt

Betty Nyathi, 58 år, från byn Wabayi i Zimbabwe har odlat sedan 2011. Från början odlade hon dock bara grönsaker och dessa för eget bruk. Grödorna var dessutom få och räckte knappt till henne själv …

År 2018 gick Betty med i projektet ”Green Enterprises” och fick Hand in Hands klassiska entreprenörsutbildning. Det blev starten för hennes nya, gröna företag.

När Betty fick hjälp att se potentialen i sin trädgård tog hon ett lån från gruppens gemensamma sparkapital och investerade i träd- och grönsaksplantor med planen att expandera sin verksamhet. Samtidigt fick hon ännu mer träning av Hand in Hand i samarbete med AGRITEX, en lokal aktör specialiserad på jordbruk och miljö.

En markant ökad inkomst

 

Idag odlar Betty inte bara grönsaker. Nu har hon även en liten fruktträdgård i vilken såväl apelsin och citron som mango och guava växer. Frukten, som Betty säljer, har ökat hennes inkomst från i genomsnitt 12 till 250 dollar i månaden. Med nytt självförtroende planerar Betty att ytterligare bredda sin verksamhet och slå sig in i jordbruk- och skogsbranschen.

”Trädgården ligger bara några hundra meter från en av projektets bigårdar och det är toppen då det stimulerar pollineringsprocessen och ger mig höga fruktträd. Samtidigt får bina nektar från mina blommor, vilket skapar en symbios som gynnar oss alla”, säger Betty som trots att hennes företag bokstavligen bär frukt, står inför flera utmaningar;

”Mitt vattensystem kräver mycket arbetskraft eftersom jag bara använder skopor och landets ekonomiska situation orsakar problem. Dessutom drabbas trädgården ofta av skadedjur.”

Vill bli förebild och mentor

Betty ser ändå positivt på framtiden. Hon planerar att utöka sin trädgård och börja leverera till större och mer avlägsna marknader. Hon vill också gärna trygga tillgången till vatten genom att bygga en liten damm i trädgården. Hon önskar bli en förebild och agera mentor för samhällets andra småskaliga jordbrukare.

Tillbaka till