Alfabetisering och entreprenörsträning i Kenya
Effekt

Alfabetisering och entreprenörsträning i Kenya

Projektet bidrog till att stärka självkänslan hos deltagarna. De hade lättare att gör sin röst hörd i frågor som rörde byns utveckling. Deltagarna sparade mer än andra och deras barn löpte mindre risk att falla ur skolan.

Utvärderingen (IPSOS, 2016) beskriver ett treårigt projekt för ökad läs och skrivkunnighet i kombination med träning i företagande i två distrikt i Kenya, Makueni och Kajiado. Projektet, ”Integrated Adult Literacy and Entrepreneurship Training” (IADLET). var ett samarbete mellan Läkarmissionen och Hand in Hand.

”Stor nytta av kunskaperna i räkning och redovisning för att kunna driva företag”

Projektmål

 • Att öka läs-och skrivkunnigheten bland 11 000 kvinnor
 • Att stödja entreprenörskap och förmågan att driva företag
 • Att förbättra levnadsstandard genom alfabetisering

Resultat

 • Efter tre år mer än fördubblades alfabetiseringsgraden i Kajiado från 34% till 79%och i matematik från 42% till 88%
 • 64% av deltagarna i projektet ägde och drev ett företag jämfört med 49% av dem som inte ingick i projektet
 • 17% hade fått lån från självhjälpsgrupperna för att starta företag
 • 88% av projektdeltagarna uppger att de använder den kunskap de har fått genom Hand in Hand. De mest använda kunskaperna var räkning och bokföring

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

 • Projektet bidrog till att stärka självkänslan hos deltagarna. De hade lättare att gör sin röst hörd i frågor som rörde byns utveckling
 • Deltagarna sparade mer än andra och deras barn löpte mindre risk att falla ur skolan eftersom självhjälpsgrupperna kunde ge akuta snabblån till skolavgifter

Lärdomar

 • Mer fokus kunde ha lagts på att lära ut jordbruksmetoder
 • Projektet kunde ha varit bättre på att länka deltagare vidare till det formella utbildningssystemet

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar