Alfabetisering och entreprenörsträning i Kenya Fas 1
Effekt

Alfabetisering och entreprenörsträning i Kenya Fas 1

Utvärderingen (IPSOS, 2016) beskriver ett treårigt projekt för ökad läs och skrivkunnighet i kombination med träning i företagande i två distrikt i Kenya, Makueni och Kajiado. Projektet, ”Integrated Adult Literacy and Entrepreneurship Training” (IADLET). var ett samarbete mellan Läkarmissionen och Hand in Hand.

”Stor nytta av kunskaperna i räkning och redovisning för att kunna driva företag”

Projektmål

 • Att öka läs-och skrivkunnigheten bland 11 000 kvinnor
 • Att stödja entreprenörskap och förmågan att driva företag
 • Att förbättra levnadsstandard genom alfabetisering

Resultat

 • Efter tre år mer än fördubblades alfabetiseringsgraden i Kajiado från 34% till 79%och i matematik från 42% till 88%
 • 64% av deltagarna i projektet ägde och drev ett företag jämfört med 49% av dem som inte ingick i projektet
 • 17% hade fått lån från självhjälpsgrupperna för att starta företag
 • 88% av projektdeltagarna uppger att de använder den kunskap de har fått genom Hand in Hand. De mest använda kunskaperna var räkning och bokföring

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

 • Projektet bidrog till att stärka självkänslan hos deltagarna. De hade lättare att gör sin röst hörd i frågor som rörde byns utveckling
 • Deltagarna sparade mer än andra och deras barn löpte mindre risk att falla ur skolan eftersom självhjälpsgrupperna kunde ge akuta snabblån till skolavgifter

Lärdomar

 • Mer fokus kunde ha lagts på att lära ut jordbruksmetoder
 • Projektet kunde ha varit bättre på att länka deltagare vidare till det formella utbildningssystemet

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Vår effekt