Alfabetisering och entreprenörsträning i Kenya - del 2
Effekt

Alfabetisering och entreprenörsträning i Kenya - del 2

Utvärderingen visar att lånen ledde till förbättrade inkomster, matsäkerhet och bättre kontakt med marknaden.

Slututvärderingen av projektet ”Integrated Adult Literacy and Entrepreneurship training, IADLET”, gjord av Brooklyn Economic Consulting Ltd, beskriver ett treårigt projekt i regionerna Kajiado och Makueni, Kenya. Utvärderingen gäller fas två av ett tidigare treårigt projekt. Den senaste fasen syftade till att förbättra livet för 5 300 deltagare genom integrerad alfabetiserings- och entreprenörskapsträning och var ett samarbete mellan Läkarmissionen, Hand in Hand Sweden och Hand in Hand East Africa.

“Jag fick träning i enkel matematik och att göra tvål – det har skapat möjligheter för mig att tjäna pengar. Jag har också blivit mycket tryggare i att prata inför andra och nu kan jag lättare interagera med andra människor i samhället”

Resultat

Projektet överskred sitt mål när det gällde antalet stärkta självhjälpsgrupper och antalet deltagare. Antalet skapade jobb var nästan 2 500 fler än uppsatta mål. Alla intervjuade deltagare i projektet tyckte att deras grupper stärktes av att de blev bättre på att spara, ta lån och lära sig mer om värdekedjor.

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

I Makueni tog 46% av deltagarna lån och i Kajiado 33%. Utvärderingen visar att lånen ledde till förbättrade inkomster, matsäkerhet och bättre kontakt med marknaden. De förbättrade inkomsterna och matsäkerheten förväntas kvarstå efter att projektet har avslutats. De deltagare som länkades till marknaden, tex till processindustrin för frukt, kommer att fortsätta den kontakten.

Lärdomar

Utveckla undervisningsmetoderna i alfabetiseringsprojektet till att omfatta både visuella och auditiva metoder. Sprida framgångshistorier genom champions för att nå nya kontakter och organisationer.

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar