AKTIEUTDELNING - SÅ HÄR GÅR DET TILL
Nyheter

AKTIEUTDELNING - SÅ HÄR GÅR DET TILL

Att skänka din aktieutdelning till en skattebefriad organisation som till exempel Hand in Hand är ett effektivt sätt att ge gåvor till välgörenhet. Du som äger aktier i börsnoterade bolag slipper då den 30-procentiga utdelningsskatten – 3 000 kronor mer i gåva vid 10 000 kronor i aktieutdelning.

Du som äger aktier i fåmansbolag kan ge hur stor extrautdelning som helst. Därmed kan din gåva bli mer än dubbelt så stor jämfört med att skänka bort pengar som du, efter inkomstskatt och sociala avgifter, tjänat som lön.

I filmen ovan berättar skatteexperten Anders Andersson hur du kan skänka din aktieutdelning till välgörenhet. 

Gör så här för aktieutdelning från börsnoterade bolag:
Kontakta den bank eller fondmäklare där du har dina aktier. Du överlåter sedan rätten till utdelningen till Hand in Hand. Ange vilka aktier det gäller. Detta måste göras minst en vecka före bolagets årsstämma. Klicka här för att se när det är stämma.

Hos nätmäklarna Avanza och Nordnet överlåter du enkelt utdelningen över nätet. Har du ett VP-konto fyller du i gåvoblanketten HÄR.

Ange följande uppgifter:

  • Organisationsnummer: 814000-8643
  • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Hand in Hand Sweden
  • Utdelningsadress: Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige
  • Plusgiro: 90 00 91-0, Bankgiro: 900-0910

Gör så här för aktieutdelning från fåmansbolag:
I bolagets protokoll för bolagsstämma anger du hur stort belopp som ska delas ut i ”oåterkallelig gåva” till Hand in Hand. Det maximala lågbeskattade belopp som kan ges till aktieägarna minskas inte genom att utdelning ges bort till skattebefriade organisationer.

Upprätta ett gåvobrev utställt till Hand in Hand. I det ska det stå namn på aktieägaren, vilka aktier det gäller och hur stort beloppet är. Se exempel på gåvobrev.

I gåvobrevet ska följande uppgifter anges:

  • Organisationsnummer: 814000-8643
  • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Hand in Hand Sweden
  • Utdelningsadress: Box 5216, 102 45 Stockholm.
  • Plusgiro: 90 00 91-0, Bankgiro: 900-0910

Tillsammans med gåvobrevet skickar du en aktieutdelningskupong för Hand in Hand till: Box 5216, 102 45 Stockholm. Exempel på aktieutdelningskupong.

Utdelningen ska överföras till Hand in Hands konto utan att den passerar ditt privata konto. När pengarna kommit fram kvitterar Hand in Hand aktieutdelningskupongen och returnerar den. Kupongen blir sedan en verifikation i bolagets bokföring.

Informera oss om din gåva på info@handinhand.nu. Då kan du också välja att få vårt nyhetsbrev med information om hur dina pengar används i vårt hjälparbete.

Vill du veta mer om aktieutdelning är du varmt välkommen att kontakta oss!

Tillbaka till