17 MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING
Nyheter

17 MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Hand in Hand välkomnar FNs nya hållbarhetsmål och är extra glada över mål nummer ett som specifikt handlar om att utrota den globala fattigdomen.

Efter flera år av intensiva förhandlingar har FNs 193 medlemsländer enats om innehållet i Agenda 2030. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen ersätter millenniemålen den 1 januari 2016 och gäller samtliga av världens länder under de närmaste 15 åren. 

Det har gjorts stora framsteg för att utrota världsfattigdomen inom ramen för millenniemålen som löper ut i slutet av året – bland annat har antalet fattiga människor på vår jord halverats sedan 1990! Många globala utmaningar kvarstår dock att lösa fram till 2030. Det är till exempel fortfarande 1,2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom världen över, men mål nummer ett av hållbarhetsmålen fokuserar på att utrota fattigdom i alla dess former – överallt. Hand in Hand bidrar aktivt till att uppnå detta mål genom vårt långsiktiga arbete med att bekämpa fattigdom genom företagande och jobbskapande.

Utöver hållbarhetsmålens fokus på fattigdomsbekämpning så stödjer Hand in Hands verksamhet flera av de övriga målen – bland annat så främjar vårt arbete även hälsa och välbefinnande, rätten till utbildning, kvinnors och flickors ställning i samhället samt en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” /FNs generalsekreterare Ban Ki-moon.

Tillbaka till