12 MÅNADER MED ILODU
Nyheter

12 MÅNADER MED ILODU

I början av förra året bestämde sig Winn Hotel Group för att investera i ett av Hand in Hands byprojekt i Indien. Några månader senare kom den första rapporten som presenterade Ilodu, det vill säga den by i södra Indien vars utveckling företaget nu skulle få följa under de kommande 24 månaderna. Den by, som tack vare stödet från Winn, helt plötsligt har fått helt nya förutsättningar.

Vi har länge jobbat med de här frågorna, men kände att vi ville göra något mer och få mer återkoppling, säger Ola Berggren – personalutvecklingschef på Winn Hotel Group – om varför företaget har valt att stödja ett av Hand in Hands byprojekt. Att samarbeta med Hand in Hand känns helt rätt och har, redan från början, fungerat väldigt smidigt. Dessutom vet vi vad pengarna går till och att de gör nytta. Just det här med återkopplingen från byn är jättespännande.

Under ett byprojekt på två år får man som donator sammanlagt fem rapporter. Varje byprojekt är unikt eftersom ingen by är den andra lik. Byarna vi arbetar med är visserligen alla mycket fattiga, men innebär olika typer av utmaningar. I den första rapporten från Ilodu kunde Ola och hans medarbetare läsa om de förändringar som man hoppas kunna åstadkomma under projektets gång, inom Hand in Hands fem huvudområden (dvs. jobbskapande, alla barn i skolan, hälsa, miljö och IT/demokratisering).

 Är det viktigt för er, gentemot era medarbetare, att arbeta med socialt ansvar?

  • Det är jätteviktigt, förklarar Ola. Vår värdegrund bygger på personligt engagemang och glädje. Vi ska jobba med värme, empati och kärlek. Sen måste vi såklart också vara affärsmässiga, men det finns en omtanke om varandra hos oss och vi blickar ut i världen och vill engagera oss där också. Det är lätt att säga att man ska göra något, men så är det bara tomma ord. På Winn Hotel Group har vi substans i det vi säger – vi gör det vi säger att vi ska göra!
  • Och just nu innebär det bland annat att bidra till en förbättrad tillvaro för byborna i Ilodu. I sexmånadersrapporten listade HiH India en mängd aktiviteter som hade ägt rum sedan projektet startade. Det stod till exempel att nio självhjälpsgrupper med sammanlagt 152 kvinnliga medlemmar hade bildats och att deras utbildning i entreprenörskapsträning hade kommit igång, att 18 barn från byn skrivits in i skolan, två Child Learning Centers* startats, en hälsoundersökning genomförts och att ett IT/demokraticenter nu etablerats i byn. Dessutom kunde man läsa den kartläggning HiH-personalen hade gjort för att få en överblick över den rådande situationen i byn.

 Hur ser engagemanget kring byprojektet ut hos era medarbetare på Winn Hotel Group?

  • Vi vill vara mer aktiva med det vi gör i Indien och nå ut bättre internt, förklarar Ola. Vi jobbar på det. Samtidigt så kan vi inte vara för offensiva eftersom vi består av 13 hotell som till stor del sköter sig själva och även stödjer en del andra organisationer.
  • Så vi försöker att vara lite listiga när det gäller kommunikationen kring Hand in Hand. I nuläget kommunicerar vi till exempel vårt samarbete på vår hemsida, i vår personalpärm som alla våra medarbetare får och via diplom som hänger i alla hotellreceptioner så att även gästerna kan se vårt engagemang i Hand in Hand. Vi hoppas även på att få igång en sms-funktion så småningom, för att enkelt kunna nå ut med rapporterna internt.
  • Representanter från Hand in Hand har också deltagit vid flera personalaktiviteter och då berättat om organisationen för våra medarbetare.

Ola beskriver hur han känner sig delaktig i det som sker i Ilodu tack vare rapporterna och att han gillar konceptet att utbilda människor samt hjälpa dem att starta företag istället för att bara dela ut ett bistånd. ”Och så känns det bra att jobba med kvinnor, det passar oss som har många kvinnliga anställda”. Ola berättar vidare om den senaste rapporten som kom från Ilodu – tolvmånadersrapporten – och hur han upplevde att arbetet i byn då blev väldigt tydligt. I rapporten är listan med aktiviteter som genomförts lång, HiH-personalen har bland annat genomfört olika typer av informationskampanjer för att upplysa byborna om medborgerliga rättigheter samt vikten av god hygien och sanitet, näringsriktig mat, barns skolgång och en bra bymiljö. 20 kvinnor har botats från järnbrist, 39 personer har försetts med glasögon och 139 barn har vägts, varav 89 konstaterades vara undernärda. Det står även att några av kvinnorna från självhjälpsgrupperna nu, med Hand in Hands hjälp, fått tillgång till mikrolån efter avslutad affärsutbildning. 13 av dem ska arbeta med mejerivaror.

Har ni planer på att besöka Ilodu?

Ja, vi vill åka dit, svarar Ola. Jag jobbar för att några av oss ska åka i början av nästa år, det skulle vara så kul! Då skulle vi kunna dokumentera vad som hänt och informera om det när vi kommer hem.

*Child Learning Centers = läxläsningshjälp för barn i åldrarna 7-11 år. Många barn har inte tillgång till elektricitet hemma och har föräldrar som varken kan läsa eller skriva, behovet av extra studiehjälp är därför väldigt betydelsefullt.

Om Winn: Winn Hotel Group AB är en hotellkoncern med huvudkontor i Gävle och är ett av få bolag i Sverige som specialiserat sig på hotell- och restaurangmanagement under olika varumärken. Det innebär att våra 13 hotell har olika utseenden, namn och företagsidentiteter. En del är designade cityhotell, medan andra är moderna möteshotell i unika miljöer. En del äger vi själva, andra driver vi i samarbete med hotellkedjor som Choice, Park Inn och Radisson Blu. 

Läs mer om att finansiera ett byprojekt

Tillbaka till