100 000 jobb i Rwanda
Effekt

100 000 jobb i Rwanda

Under de tre år som projektet genomfördes halverades antalet personer som gick utan mat under en hel dag från 32.2% till 14.1%. 93% av de tillfrågade är övertygade om att deras företag fortfarande kommer att vara aktiva om tre år.

Slututvärderingen (SDA, 2016) beskriver ett treårigt projekt ”HiH and CARE Job Creation Project” i Rwanda. Projektet var ett samarbete mellan Hand in Hand och organisationen Care.

”I början av projektet var det en stor skillnad mellan män och kvinnor. Det var mycket fler män som drev företag än kvinnor. I slutet av projektet var män och kvinnor lika aktiva i att starta och driva företag”

Projektmål

 • Att skapa arbetstillfällen för 80 000 fattiga, mestadels kvinnor
 • Att ge självhjälpsgrupper tillgång till mikrofinansiering
 • Att stärka hållbara förbättringar av levnadsstandard

Resultat

 • Efter tre år hade nästan 130 000 personer mobiliserats i 530 grupper med sparande och utlåning
 • Nästan 100 000 arbeten hade skapats
 • 82.6% av deltagarna i projektet hade fått igång och drev ett företag, jämfört med 33 % när projektet startade
 • De flesta företagen fanns inom jordbruk och genererade 70 % av hushållets inkomster. Företagen handlade med, eller processade jordbruksprodukter
 • I början av projektet var det en stor skillnad mellan män och kvinnor. Det var mycket fler män som drev företag än kvinnor. I slutet av projektet var män och kvinnor lika aktiva i att starta och driva företag

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

 • Under de tre år som projektet genomfördes halverades antalet personer som gick utan mat under en hel dag från 32.2% till 14.1%
 • 93% av de tillfrågade är övertygade om att deras företag fortfarande kommer att vara aktiva om tre år

Lärdomar

 • Ökad utbildning i bokföring och hantering av pengar efterfrågades. En bättre uppföljning av kunskapshöjningen bör göras för att få bättre underlag för att bedöma resultaten inom finansiell hantering

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar